Żakowe Tańcowanie

Akademickie Święto Tańca – takie hasło przyświecało nam w 2003 roku, kiedy to zaproponowaliśmy ówczesnym władzom naszej Uczelni, aby w ramach Święta Uniwersytetu Warszawskiego w listopadzie każdego roku organizować uroczysty koncert z udziałem zaproszonych przez JM Rektora UW inne studenckie taneczne grupy. Jest to wyśmienita okazja do zaprezentowania społeczności Uniwersytetu Warszawskiego oraz warszawskiej   publiczności tanecznego dorobku artystycznego innych polskich środowisk akademickich.  Wspólne koncertowanie, spotkanie integracyjne to wyśmienita okazja do wymiany doświadczeń zarówno artystycznych jak i naukowych. 

Do tej pory na gościnnych scenach warszawskich teatrów wspólnie koncertowaliśmy z takimi zespołami jak:

2003 – ZPiT „Jawor” Akademii Rolniczej w Lublinie
2004 – Akademicki Zespół Tańca Politechniki Śląskiej „Dąbrowiacy”
2005 – ZPiT Uniwersytetu Gdańskiego „Jantar”
2006 – LZA im. Zofii Solarzowej „Promni” SGGW w Warszawie
2008 – ZPiT Uniwersytetu Rzeszowskiego „Resovia Saltans”
2009 – ZPiT Politechniki Warszawskiej
2010 – Grupa „SWAY”
2011 – ZPiT Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2014 – ZPiT Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego „Kortowo”
2015 – ZPiT Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki”
2016 – LZA im. Zofii Solarzowej „Promni” SGGW w Warszawie
2018 – ZPiT Politechniki Warszawskiej
2019 – ZPiT „Podlasie” AWF w Białej Podlaskiej
2021 – ZPiT „Podlasie” AWF w Białej Podlaskiej