Wczoraj

Takie były początki…

Jesienią 1966 roku zrodziła się idea powołania do życia zespołu przy Katedrze Etnografii UW, którego działalność opierałaby się na poznawaniu i kultywowaniu coraz szybciej idących w zapomnienie polskich tańców ludowych. Wyjątkowość tego zespołu polegała na tym, że zrzeszając głównie przyszłych etnografów, stawiał sobie za cel główny wedle słów samej założycielki, Pani Grażyny Dąbrowskiej, „zainteresowanie jak najliczniejszej grupy młodych ludzi tą dziedziną szeroko pojętej kultury ludowej, której przejawem jest folklor taneczny, z różnymi jego formami, ze szczególnym uwzględnieniem walorów artystycznych i funkcji społecznej tańca”. Oficjalnie 5 grudnia rozpoczął działalność Zespół Tańca Ludowego „Korowód”. Tym, co wyróżniało „Korowód” spośród wielu innych zespołów w naszym kraju, było dążenie do zachowania jak najdalej idącej wierności etnograficznej, stylu i charakteru wykonania poszczególnych tańców. Program artystyczny oparty był na pozyskiwanym poprzez badania terenowe materiale etnochoreograficznym. Taki był zaczątek pionierskich działań folklorystyczno- tanecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Zajęcia taneczne prowadziła Pani Grażyna Dąbrowska, akompaniatorem był Pan Marek Skorupiński, zaś kierownikiem z ramienia ZSP – Bogusław Żydak. Wytężona praca z młodymi adeptami sztuki tanecznej odbywała się systematycznie. Zespół wciąż wzbogacał swój materiał taneczny oraz program sceniczny. Próby przerywane były przez organizowane przez Panią Dąbrowską wyprawy badawcze, głównie na Kurpiowszczyznę. Studenci sami zorganizowali kapelę, przyciągając do „Korowodu” kolegów – studentów Akademii Muzycznej. Niestety ostatnim znaczącym wydarzeniem w życiu pierwszego uniwersyteckiego zespołu folklorystycznego był zimowy obóz taneczno-szkoleniowy w Białowieży, na przełomie lat 1969/1970. Niedługo po powrocie pani Grażyna Dąbrowska zrezygnowała z prowadzenia zajęć tanecznych i jednocześnie los zespołu został przesądzony. Ostatecznie działalność pierwszego Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Warszawskiego zakończyła się na wiosnę 1970 r.

Następne zapisy z tego typu działalności to październik 1979r. Założycielem i pierwszym kierownikiem Zespołu Pieśni i Tańca UW „Warszawianka”, ( bo już pod tak nazwą funkcjonował Zespół) – była Lidia Zakolska. Zajęcia prowadzone były w sali Studenckiego Klubu „Proxima”, następnie w Pawilonie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Wawelskiej, w Instytucie Socjologii na Karowej aż wreszcie w Instytucie Psychologii na Stawkach. Pierwszym choreografem Zespołu był Pan Zbyszek Karpiński.

Pierwsze publiczne prezentacje odbyły się w maju 1979 roku w wypożyczonych z Operetki Warszawskiej strojach szlacheckich.

Październik 1980 wita nowych chętnych tancerzy. Prowadząca zajęcia Pani Lidia Zakolska dzieli tancerzy na dwie grupy taneczne a Pan Janek Rzyszkowicz powołuje do życia grupę wokalną.

Pierwszym protektorem Zespołu zostaje prof. Jan Strelau – ówczesny Dziekan Instytutu Psychologii. Wiele trudności i kłopotów pozwala również przezwyciężyć Witold Osakiewicz – Dyrektor Administracyjny UW.

Próby, koncerty, ciągła rotacja tancerzy, brak sali do ćwiczeń, brak finansów, ale wesoło i z humorem wspólnie z Panią Lidią „Warszawianka” funkcjonuje do 1986 roku, roku przełomowego w dziejach Zespołu. Kierownikiem zostaje Pani Krystyna Stańczak Pałyga. Odchodzi Pani Lidia Zakolska, a Zespół pozyskuje nowych instruktorów tańca i choreografów małżeństwo Małgorzatę i Jana Łosakiewiczów. W październiku 1987 roku kadrę zasila młody bardzo obiecujący muzyk Witold Jarosiński.

Można powiedzieć, że rozpoczyna się nowy rozdział w historii „Warszawianki”. Zmieniają się metody i styl pracy, rozpoczyna się tworzenie nowego repertuaru, pozyskiwanie środków na stroje i wyposażenie, budowanie nowego zespołu muzycznego itp. Tempo pracy jest zawrotne. I tak w 1987 roku „Warszawianka” poddaje się pierwszej weryfikacji programu. Ministerstwo Kultury oddelegowuje Komisję Artystyczną, która wydaje Zespołowi pozytywną opinię i zezwala na reprezentowanie Polski poza granicami kraju. Przed Zespołem otworzył się cały świat.

W kwietniu 1996 roku zarówno kierownictwo artystyczne jak i organizacyjne obejmuje Jan Łosakiewicz.