O nas

Grupa studencka, to wyselekcjonowany zespół młodych, kreatywnych i utalentowanych ludzi, którzy działają w Zespole nieprofesjonalnie, choć pracują na najwyższym poziomie. Często chęć tańczenia w Warszawiance jest powodem wyboru Warszawy jako miejsca edukacji.

Uczestnicy Zespołu są przyjmowani ze wszystkich warszawskich uczelni wyższych. Dbamy o to, by studenci podejmujący edukację artystyczną w szeregach naszej grupy mieli możliwości rozwoju nie tylko w materii tańca ludowego, ale również w innych technikach tanecznych takich jak taniec klasyczny, współczesny oraz jazzowy. Młodzi adepci tańca są przygotowani przez wyszkoloną, profesjonalną kadrę. Owocuje to później występami na scenach polskich i zagranicznych podczas Festiwali Międzynarodowych. Najlepszym tego dowodem są wysokie oceny ekspertów tańca, muzyki i teatru, podczas koncertów, przeglądów i konkursów. Tancerze Zespołu „Warszawianka” od lat plasują się najwyższych szczeblach finałowych podczas Ogólnopolskich Turniejów i Mistrzostw w Tańcach Polskich.