Radosnych Świąt

Najlepsze życzenia!

Niech te Święta będą przepełnione radością i dobrem dzielenia się miłością! W szczególności w obliczu trudnej sytuacji międzynarodowej niech nie zabraknie nam wszystkim sił w staraniach o pokój na świecie!


Data publikacji: 15 kwietnia 2022